Άρθρο

Περί υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (Ν.3869/2010)

Περί υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

Το γραφείο μας αναλαμβάνει όλα τα στάδια του Ν.3869/2010 σχετικά με τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα. (υπερχρεωμένα νοικοκυριά). Με τον ανωτέρω νόμο δίδεται η δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα που βρίσκονται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τα τραπεζικά προϊόντα αυτών (πιστωτικές κάρτες, στεγαστικά δάνεια, επισκευαστικά δάνεια κλπ) υπο προϋποθέσεις α) να ρυθμίσουν την δόση τους με τέτοιο τρόπο που να είναι ανάλογη με το εισόδημα και το επίπεδο ζωής τους, β) να απαλλαγούν απο μέρος ή απο το σύνολο των χρεών τους.

Τα τρία στάδια της διαδικασίας είναι τα εξής:

 • Στάδιο 1ο : ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ
 • Στάδιο 2ο : ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ
 • Στάδιο 3ο : ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Σημαντικά στοιχεία της διαδικασίας

 • Α) Τα εισοδήματα του οφειλέτη και της συζύγου του
 • Β) Κοινωνικά θέματα ή θέματα υγείας των οφειλετών που δυσχέραναν δραματικά την δυνατότητα αποπληρωμής των χρεών τους και τους κατέστησαν υπερχρεωμένους με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
 • Γ) Οι βιοτικές ανάγκες του οφειλέτη και της οικογενείας του ωστε να διατηρηθεί το επίπεδο ζωής τους σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο.
 • Δ) ΠΡΟΣΟΧΗ. Η αίτηση για την δικαστική ρύθμιση οφειλών στο Ειρηνοδικείο (3ο στάδιο) πρέπει να κατατεθεί εντός εξαμήνου απο την αίτηση και αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού. (1ο στάδιο) (αρ.2 Ν.3869/2010)

Το πλήρες κείμενο του Ν. 3869/2010.

Ν. 3758/2009 - Εισπρακτικές εταιρείες - Τί πρέπει να γνωρίζετε

Οι εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις έχουν έρθει σε τηλεφωνική επαφή με το μεγαλύτερο ποσοστό δανειοληπτών. Οι τακτικές που έχουν ακολουθηθεί απο κάποιες εισπρακτικές εταιρείες κατα καιρούς είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που έχει προκαλέσει σύγχυση, φόβο και γενικότερα ψυχολογική πίεση στους καταναλωτές.Βάσει του Ν.3758/2009 οι εισπρακτικές εταιρείες και οι δράσεις τους διέπονται απο τις ακόλουθες Αρχές:

 • Α) της επαγγελματικής δεοντολογίας
 • Β) της ευπρέπειας
 • Γ) της συναλλακτικής ευθύτητας
 • Δ) της ειλικρίνειας κατά την επικοινωνία
 • Ε) της διαφάνειας
 • ΣΤ) του σεβασμού της προσωπικότητας

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ στις εταιρείες αυτές λοιπόν η χρήση εκφράσεων όπως «θα την χάσεις την δουλειά σου», «δεν την γλυτώνεις ,θα πας φυλακή» κλπ. οι γενικότερες απειλές και η ψυχολογική πίεση εις βάρος των δανειοληπτών , εκμεταλλευόμενες την άγνοια των περισσοτέρων για τον Ν.3758/2009.

Το πλήρες κείμενο του Ν. 3758/2009.